bg5
bg5

NORD Tolk – din garanti

NORD Tolk AS er en tjenesteleverandør som garanterer kundene høy kvalitet på tolketjenestene som bestilles. Selve idègrunnlaget til NORD Tolk AS er å levere høyest mulig kvalitet til en pris som skal være blandt markedets laveste.

NORD Tolk AS tilbyr erfarne tolker og oversettere innen alle språk. Kvalitetssikring og gode oppfølgingssytemer er sentralt arbeidsverktøy for NORD Tolk AS. Kvalitetssikringen er satt i system, og omfatter alle våre ansatte, alt innleid personell, alle våre kunder og ikke minst tolkene som engasjeres på det enkelte oppdraget. Vårt overordnede mål er at kundene våre skal være 100 % fornøyd, først da er vi som tolkeleverandør fornøyd.

NORD Tolk AS samarbeider med flere ledende aktører innen språk- translatørtjenester i Norge. Vi ønsker på denne måten å sikre at alle våre medarbeidere til enhver tid er oppdaterte faglig, og at de til enhver tid besitter den nødvendige faglige kompetanse som er påkrevet. NORD Tolk AS prioriterer kurs og opplæring høyt, da både tolkene som tar oppdrag for oss, kundene våre, og vi som tolkelevberandør, er 100 % avhengig av å løpende utvikle vår egen fagkompetanse. NORD Tolk AS ønsker på denne måten å sikre at resultatene gir den tilsiktede og høye kvaliteten vi har som målsetting å levere. NORD Tolk AS ønsker å utgjøre en forskjell i markedet, både i nasjonal og nordisk sammenheng.

NORD Tolk AS har som målsetting å være en samfunnsmessig bidragsyter overfor ulike innvandrergrupper, det offentlige og sentrale myndigheter innen språk og translatørtjenester.

Nord Tolk – Tjenester og fokusområder

Selskapets tjenester og fokusområder kan deles i følgende kategorier:

  • Tolketjenester – 180 språk (Totalt ca. 220 offisielle språk )
  • Oversettelser og språkvask
  • Politiattest – ID-kort og sikkerhetskontroller av ansatte, tolker og translatører
  • Sikkerhet – CRM-System på “Bank-ID-nivå” (Sikker opplasting av dokumenter)
  • Franchisegiver for nye kontorer i innland og utland
  • Andre språktjenester

Våre tjenester er kostnadseffektive og vi leverer punktlig og presist i henhold til dine krav.

Snakk med oss!

NORD Tolk AS
Tollbodgata 36
4611 Kristiansand

E-post: post@nordtolk.no
Telefon: +47 381 00 111
Telefax: +47 381 00 001


Formålet er videre å drive en nasjonal / internasjonalt orientert bedrift, som bistår norske og utenlandske profesjonelle kunder med alle typer tolking og oversettelser fra og til de fleste språk. Fagoversettere med høyt teknisk kompetansenivå, moderne oversetterverktøy og terminologi-systemer med vekt på samarbeid med oppdragsgiverne.

Selskapet oversetter på de fleste språk med høyt kvalifiserte oversettere.NORD Tolk AS krever politiattest

Fra 1.september 2014 krever NORD Tolk AS hvert andre år en forenklet politiattest av tolkene sine.Tolkeutvalg legger frem sin innstilling

Tolkebyråenes Bransjeforening (TBBF) har invitert Tolkebyråene i Norge til temamøte på Hotell…


Kursplan – Tolkekurs 1.halvår 2018 er klar.