Entries by jamesgalloway

Kursplan for 1. halvår 2018 er klar

Kursplan for 1. halvår 2018 er klar NORD Tolk AS inviterer til nye tolkekurs vår 2018. Sjekk hvilke datoer som passer best for deg og meld deg på til: kurs@nordtolk.no Ved påmelding husk å få med følgende: 1.    For- og etternavn 2.    Kurstype 3.    Kursdato 4.    Kurssted (Kristiansand eller Oslo – Viktig) 5.    Mobilnummer Spørsmål […]

NORD Tolk AS krever politiattest

Krav om politiattester for samarbeidspartnere hos NORD Tolk AS NORD Tolk AS jobber mye med både politiet, barnevernet (ulike kommuner), advokater og domstoler i Norge. Som en del av selskapets interne kvalitetssikring, har NORD Tolk AS innført et ubetinget krav om at alle tolkene våre skal levere (dokumentere) personlige politiattester hver 2. år. Dette for […]

Tolkeutvalg legger frem sin innstilling

Tolkebyråenes Bransjeforening (TBBF) har invitert Tolkebyråene i Norge til temamøte på Hotell Scandic Edderkoppen, St Olavs plass i Oslo den 9. oktober kl 10.00 Tolkeutvalget (Offentlig utvalg) som skulle utrede bruk av tolk i offentlig sektor, er nå klar med sin innstilling og sine anbefalinger. Tolkebyråenes Bransjeforening (TBBF) har derfor invitert Tolkebyråene i Norge til […]