Informasjon tolk og oversettere

Kvalitet
Det å levere høy kvalitet innen tolke- og oversetting er ikke bare å levere en tolk eller oversetting med gode språkferdigheter, våre medarbeidere skal fortrinnsvis også ha gode kunnskaper om det aktuelle området det skal tolke innenfor.

NORD Tolk AS holder jevnlig kurs for sine tolker og oversettere.

Det er avgjørende at tolken/oversetteren er kjent med sin roller, overholder taushetsplikten og har en god adferd. Vi kurser tolkene/oversetteren om sine roller, utfordringer m.v.

Vi arbeider aktivt for å ha en tett og god dialog med våre kunder. Dette blant annet for å avdekke feil og mangler ved våre tjenester. Tolker som ikke fungerer tilfredsstillende blir kontaktet og vil bli gitt advarsel. Ved gjentagelse blir samarbeidet avsluttet.

Kundene blir derfor en avgjørende faktor i vårt kvalitetssikringssystem og våre oppfølgingsrutiner.

Vi har rutiner i alle prosesser fra vi rekrutterer en tolk, oppdrag blir bestilt, tjenesten levert og tilbakemelding skjer.

Brukerkurs
Alle våre avtale-kunder vil bli prioriterte og vi har egne rutiner som sikrer disse kundene høyest mulig kvalitet. Gjennom aktiv kursing av alle oppdragsgivere skaper vi den optimale situasjonen, en tolkebruker som behersker utfordringene ved bruk av tolk og en tolk med høy kompetanse.

Våre tjenester er kostnadseffektive og vi leverer punktlig og presist i henhold til dine krav.

Snakk med oss!

NORD Tolk AS
Tollbodgata 36
4611 Kristiansand

E-post: post@nordtolk.no
Telefon: +47 381 00 111
Telefax: +47 381 00 001

Gjennom samarbeid med våre kunder sikrer vi at alle tolkebrukere er i stand til å mestre situasjonen. Forskjellen på en god og dårlig tolkesamtale kan ofte handle om tolkebrukerens trygghet i bruk av tolk.

Som kunde kan vi garantere deg høy kvalitet og rask respons. Hvis du ikke skulle være fornøyd forventer vi tilbakemeldinger.

NORD Tolk AS ønsker å fremstå som den beste leverandøren i markedet. Dette skal oppnås ved å ha solide interne prosesser for løpende forbedringer.

Nyttige linker for tolker
Nedenfor finner du noen linker som kan være til hjelp: