Kursplan for 1. halvår 2018 er klar

Kursplan for 1. halvår 2018 er klar

Kursplan for 1. halvår 2018 er klar

NORD Tolk AS inviterer til nye tolkekurs vår 2018. Sjekk hvilke datoer som passer best for deg og meld deg på til: kurs@nordtolk.no

  Ved påmelding husk å få med følgende:

1.    For- og etternavn
2.    Kurstype
3.    Kursdato
4.    Kurssted (Kristiansand eller Oslo – Viktig)
5.    Mobilnummer

Spørsmål om kursene rettes til kursansvarlig: gtj@nordtolk.no

Last den ned som PDF-fil

Antall deltakere:
Det forutsettes at kursene som tilbys for 1. halvår 2018 fylles opp med minimum 4 personer per kurs (for at disse skal kunne gjennomføres iht. opplæringsplanen). Det er videre satt en maksimal grense per kurs på 8 deltakere i Kristiansand og 15 deltakere i Oslo (hensyn tatt våre lokaler).

   Kursene er inndelt i fire fagområder:

  • Grunnleggende kurs – Egenandel 750 kr. Obligatorisk for alle tolker med samarbeidsavtale.
  • Fagkurs – Juss (I): Egenandel 750 kr.
  • Fagkurs – Helse (I): Egenandel 750 kr.
  • Fagkurs – Samfunn (I): Egenandel 750 kr.

  Kursavgiften kan også innbetales i forkant til konto: 1503.38.30707 Innbetalingen merkes med: kursdato og navn.
  Grunnleggende kurs er et formelt, absolutt krav overfor alle tolker som samarbeider med NORD Tolk AS. Her får tolkene også en del praktisk info om arbeidsforholdet herunder lønn. I tillegg er dette en mulighet for erfaringsveksling mellom tolkene.

  Det er et viktig poeng fra NORD Tolk AS sin side å bli bedre kjent med hver enkelt tolk. Under det grunnleggende kurset vil man bli godt kjent med selskapet og de krav, rutiner og retningslinjer man jobber etter hos NORD Tolk AS.
  Utenom grunnleggende kurset har vi 3 fagkurs som omfatter ca. 4 teoritimer per kurs. Fagkursene er sentrale og viktige for å få lov til å tolke for NORD Tolk AS.
  Nye tolker skal ha gjennomført Grunnleggende kurs, og bestått minimum 1 av 3 fagkurs før man får oppdrag fra NORD Tolk AS.

  Innhold:
  Kursene er krevende av karakter, men også lærerike. De stiller krav til at tolkene er motiverte, engasjerer seg i faget, i diskusjoner, og viser genuin interesse for jobben som tolk. Vi har det også moro på kursene, og legger vekt på det sosiale, samt å bli kjent med hverandre.
  Kursene inneholder bla.:
  • Innføring i tolkefaget (standardteori på alle kurs)
  • Litt om NORD Tolk AS sine retningslinjer for tolker og translatører
  • Tolkeetiske retningslinjer
  • Faglige utfordringer og trening på fagtermer (ulike for kurs I, kurs II og kurs III)
  • Oppgaveløsning og gruppearbeid
  • Erfaringsutveksling
  • Historier fra virkeligheten
  • Diverse TV-innslag rundt tolking som fag (med gode og viktige poenger mht. hva som er viktig og hva som kan gå feil under tolking)

  Målsetting:
  Studenter som gjennomførerkursene skal på denne måten prekvalifisere seg til oppdrag innen offentlig sektor. Alle kursene inngår som en del av den generelle og grunnleggende utdanningen som NORD Tolk AS krever som et “minimum” for å få lov til å tolke for selskapet. Tolking er krevende og NORD Tolk AS bruker kursene til å kvalifisere de som kan morsmålet sitt godt og er egnet til å jobbe som tolk etter de kravspesifikasjoner og bransjenormer man har satt internt.
  Enkelte sektorer krever imidlertid en mer formell og godkjent utdanning / autorisasjon. (IMDI’s offisielle kategorier fra 1 – 5).

  Kursbevis og hjemmeeksamen:
  Alle som deltar kursene må gjennomføre en hjemmeeksamen. Denne inneholder fagterminologi som tolken får bruk for under oppdragene. Alle som gjennomfører kurset vil motta et eget kursbevis, etter at NORD Tolk AS har mottatt besvarelsene. Besvarelsene til hjemmeeksamen blir rettet av statsautoriserte tolker. Kursbeviset angir innholdet i kurset man har tatt, og hvorvidt man har bestått eller bare gjennomført kurset (ikke bestått). Kursbeviset er kun et internt kursbevis for NORD Tolk AS som registrerer dette i eget CRM-system.

  Påmelding:
  Kursdeltakerne sender påmelding til mail: kurs@nordtolk.no

  Kurslokaler:
  Kristiansand: NORD Tolk AS, Tollbodgata 36, 4614 Kristiansand.
  I Oslo leier NORD Tolk AS kurslokaler i sentrum. Kursdeltakerne som får plass på kurs i Oslo får alltid en egen mail med bekreftelse på kursene og hvor disse holdes i Oslo. I hele 2017 ble kursene gjennomført ved RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO, noe vi viderefører i 2018. Skulle det bli endring av lokaliteter vil dette bli meddelt den enkelte kursdeltaker.

  Vi ønsker alle nye og gamle tolker vel møtt til kursene våre!