Våre tjenester

NORD Tolk AS tilbyr alle former for tolke- og oversettingsoppdrag. Vi gjennomfører også profesjonell språkvask på alle språk. Alle tolkeoppdrag og oversatte-dokumenter, blir behandlet 100% konfidensielt. Interne notater fra tolkene og oversettere blir etter avslutning av oppdraget ALLTID makulert.

Skjermtolking
NORD Tolk AS tilbyr profesjonell skjermtolking gjennom en ny og spennende teknisk løsning via vår samarbeidspartner. Ved bestilling av skjermtolk klikker du bare på en egen link på oppdragsberkeftelsen og systemet kobler deg automatisk opp mot bestilt tolk hos NORD Tolk AS. Enklere kan det ikke gjøres!

Telefontolking
Telefontolking har blitt den mest vanlige formen for tolking de senere år. Nærmere 75 prosent av alle våre oppdrag er telefontolking.

Fremmøte tolking
Fremmøte tolking har i lang tid vært den mest brukte formen for tolking og har i den senere tid ofte blitt erstattet av telefontolking. Enkelte oppdrag kan for noen tolker oppleves som ubehagelige, det elimineres ofte gjennom telefontolking.

Hvordan fungerer fremmøtetolking
Tolken er til stede i rommet sammen med samtalepartene, og oversetter det de sier umiddelbart etter at hver ytring har funnet sted. Tolkene oversetter ordrett og i riktig kontekst. Tolkene våre har selvsagt forbud mot å ytre meninger, og skal alltid avstå fra å besvare spørsmål som henviser til egne meninger, oppfatninger. Tolkenes ulike oppfatninger hører aldri med under våre oppdrag.

Fordeler med fremmøtetolking
Man behøver ikke ekstra utstyr. Tolken får tilgang til både det verbale og “non” verbale signalene i samtalen.

Våre tjenester er kostnadseffektive og vi leverer punktlig og presist i henhold til dine krav.

Snakk med oss!

NORD Tolk AS
Tollbodgata 36
4611 Kristiansand

E-post: post@nordtolk.no
Telefon: +47 381 00 111
Telefax: +47 381 00 001

Ulemper med fremmøtetolking
En fremmøtetolking må planlegges god tid i forveien, samt at det er mer kostbart å benytte fremmøte kontra telefontolking. I tillegg kan tolken i enkelte situasjoner ta for stor plass i rommet, og komme i veien for den viktige kommunikasjonen mellom samtalepartene.

NORD Tolk AS prioriterer hele tiden å minimere ulempene i forbindelse med sine tolkeoppdrag.

Oversetting

  • NORD Tolk AS oversetter alle typer dokumenter. Vi samarbeider med kvalifiserte oversettere.
  • NORD Tolk AS prioriterer alltid fagoversettere med sterk faglig bakgrunn, fortrinsvis med utdanning som fagoversetter og/eller som statsautorisert translatør.

NORD Tolk AS prioriterer også et egenutviklet internt kvalitetssikringsprogram for alle typer tolkeoppdrag og translatøroppdrag.

Les mer om oversetting her >>