Oversetting

Juridisk sektor
NORD Tolk AS oversetter juridiske dokumenter, politirapporter, domskjennelser, visum, bostedsattester, vigselsattester, skilsmisseattester, dødsattester, fødselsattester, testamentering.

NORD Tolk AS vil kunne oversette komplekse juridiske dokumenter, enten det gjelder strafferett, avhørsdokumenter, domstols dokumentasjon, eller generell handelsrett.

Helse – Medisin
Flere av våre oversettere har medisinsk og farmakologisk bakgrunn. Vi har dermed solid erfaring med oversettelse av dokumenter relatert til medisinsk og farmakologisk terminologi, som pasientjournaler, legeattester, medisinske bøker, vedlikeholds manualer for sykehus, kliniske protokoller, reklamemateriell (med farmakologisk innhold). Våre oversettere er godt fortrolige med medisinsk ordbruk. Kundens prosjektleder legger opp til et tett samarbeid for å eliminere muligheten for misforståelser.

Offentlig sektor
NORD Tolk AS oversetter alle typer av offentlige dokumenter, interne rapporter, evalueringsdokumentasjon m.v. Våre utvalgte oversettere har ofte selv solid erfaring fra et årelangt yrkesliv innen offentlig sektor. De har i tillegg en tung og krevende språkteknisk kompetanse.

Finans – forretninger – regnskap – revisjon
NORD Tolk AS oversetter årsrapporter, kvartalsrapporter, nasjonale og internasjonale årsregnskaper, konsernrapporter, konsernregnskaper, m.v. – rettet mot sektorer som f.eks. helseforetak, justissektoren, shipping, offshore, bank og forsikring.

Våre tjenester er kostnadseffektive og vi leverer punktlig og presist i henhold til dine krav.

Snakk med oss!

NORD Tolk AS
Tollbodgata 36
4611 Kristiansand

E-post: post@nordtolk.no
Telefon: +47 381 00 111
Telefax: +47 381 00 001

Alle våre oversettere er fagutdannet innen aktuelle fagdisipliner. Vi setter kvalitetssikring høyt, og jobber kontinuerlig for å forbedre enhver prosess i arbeidet løpende.

Vitnemål, attester & Diplomer
En stadig økende etterspørsel etter oversettelse av vitnemål, attester og diplomer, gjør at vi har engasjert flere fagoversettere med dette som spesialfelt. Her er feilmarginene små og kravet til nøyaktighet stor. NORD Tolk har fått gode tilbakemeldinger på dette prioriterte området.

Markedsføring
Våre oversettere har lang erfaring mot offentlig og privat sektor. NORD Tolk AS oversetter forretningskonsepter, kataloger, reklametekster, turistbøker og salgsbrosjyrer. Vi leverer et ferdig produkt, lik originalen, klart til trykk.

Korrekturlesning
Vi har lang erfaring innen omskrivning og korrekturlesning/språkvask.

Har du en norsk tekst eller oversettelse hvor du er usikker på språklig kvalitet (ordvalg, syntaks, ortografi, tegnsetting, grammatiske nyanser)?

Ønsker du en siste kvalitetskontroll før din rapport går i trykken?

Hva med din PowerPoint-presentasjon?

Våre språkspesialister har lang erfaring når det gjelder finpuss av tekster med hensyn på språkbruk og syntaks.

Ekspressoversettelse
NORD Tolk AS har det beste tilbudet innen Ekspressoversettelse.

Oversettelsen blir løst normalt innen 3-5 virkedager, avhengig av omfanget.

24 timers leveranse ved forespørsel.

Selskapet kjennetegnes ved at «ingen oppdrag er for små eller for store».

Selskapet har allerede stor kapasitet innen de aller fleste verdensspråk.

NORD Tolk AS garanterer at kundene skal motta oversettelsen innen avtalt leveringstid.