Tolkeutvalg legger frem sin innstilling

Tolkeutvalg legger frem sin innstilling

Tolkebyråenes Bransjeforening (TBBF) har invitert Tolkebyråene i Norge til temamøte på Hotell Scandic Edderkoppen, St Olavs plass i Oslo den 9. oktober kl 10.00

Tolkeutvalget (Offentlig utvalg) som skulle utrede bruk av tolk i offentlig sektor, er nå klar med sin innstilling og sine anbefalinger. Tolkebyråenes Bransjeforening (TBBF) har derfor invitert Tolkebyråene i Norge til temamøte på Hotell Scandic Edderkoppen, St Olavs plass i Oslo den 9. oktober kl 10.00

Leder av Tolkeutvalget, Anne Kari Lande Hasle kommer, og skal presentere rapporten og utvalgets anbefalinger, samt svare på spørsmål.

Bakgrunn: Den 24. september legger Tolkeutvalget frem sin (NOU) innstilling. Regjeringen vil her få anbefalinger om hvordan tolkebransjen bør utvikle og organisere seg i årene som kommer. Vanlig rutine ved fremleggelse av slike offentlige utredninger, er at departementet gjennomfører en høringsrunde blant interessenter, før saken legges frem for beslutning/oppfølging i Regjering/Storting.

NORD Tolk AS vil være representert på møtet i Oslo den 9.oktober 2014.